Tájékoztató: Hit- és erkölcstan oktatás az iskolában

Tisztelt Szülők!

2023. március 6-án tájékoztató napot szerveztünk, melyen az egyházi jogi személyek meghatalmazott képviselői tájékoztatást adtak az érdeklődő szülőknek arról, hogy a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

A korábbi szülői nyilatkozatok alapján intézményünkben a 2023/24. tanévre a következő egyházi jogi személyek szervezik meg a hit- és erkölcstan oktatását:
 
katolikus hit- és erkölcstan oktatás:
Herminamezői Szentlélek Plébánia
1142 Bp., Kassai tér 2.  telefon: 252 1359
Pajor András, plébános
https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

református hit-és erkölcstan oktatás
Bp.-Zugló Református Egyházközség
1149 Bp., Limanova tér 9-11. telefon: 251 3447
Szőke János, lelkipásztor
 
evangélikus hit-és erkölcstan oktatás:
https://hitoktatas.lutheran.hu/tajekoztato-gyik/index.html
Zuglói Evangélikus Egyházközösség
1147 Bp., Lőcsei út 32. telefon: 42200637
Tamásy Tamás, lelkész
 
A leendő első osztályos tanulók szülei  a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak az etika/hit- és erkölcstan oktatásról.
Az etika/hit- és erkölcstan óra választása a törvényi előírások szerint egész tanévre szól, a döntést tanév közben nem lehet megváltoztatni. Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
Kérjük, hogy már a tankönyvrendeléskor (kb. április vége) figyeljenek arra, hogy a megfelelő etika-  illetve hittankönyvet válasszák ki. Köszönön.
 
Budapest, 2023. 03. 06.

Tisztelettel:
 
Molnár Márta
intézményvezető