Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

Comenius 2010-2012

Schwaz - 4. projekttalálkozó

Beszámoló újság formájában - 1. oldal

A résztvevő tanárok (Ludányiné Rajna Gabriella, Szántóné Szappanos Katalin, Koósné Molnár Márta) és tanulók (Horváth Noémi, Vincze László Balázs) újság formájában tájékoztatták az iskola közösségét a schwazi (Ausztria) projkettalálkozó élményeiről.

3. Comenius játszóház

Ideje: 2011. március. 18.

 

Felelős: Ludányiné Rajna Gabriella

 

Témája: Játék a vízzel, ásványvizek kóstolása

Ezt a játszóházat is a Comenius programhoz kapcsolódva szerveztük meg.

 

Célunk volt,

  • hogy a gyerekek tapasztalatokat szerezzenek, játékos kísérleteket végezzenek akár önállóan is tanári felügyelet mellett.

  • Másfajta ásványvizek megismerése, kóstolása, származási helyük megkeresése térkép segítségével.

Bericht über das erste Comeniustreffen in Miesbach/Deutschland

Im Juli erfuhren wir dann, dass unsere Schule diese Ausschreibung, gemeinsam mit den Partnerschulen aus Miesbach und Tokat, gewonnen hatte.Neu ist, dass zu diesem Projekt jetzt noch zwei weitere Schulen gehören, zum einen die „Neue Mittelschule 1” aus Schwaz in Österreich und das „17. Gymnasium Peristeri” aus Athen in Griechenland.

Nach großer Freude über den Lohn unserer Bemühungen, begann nun auch gleich die umfangreiche Arbeit, die natürlich mit so einem Projekt verbunden ist.

So wurde das Thema „Wasser….” unseres neuen Projektes sogleich am Tag des Volksmärchens sowie im Rahmen verschiedener Veranstaltungen im Hort und nach der Schule durch die Kinder unter Anleitung der Lehrer  aufgearbeitet und dokumentiert.

Víz és egészség. A víz, mint a kulturális örökségünk része

Játszóház
2010. 10. 08.
Felelős: Csík-Hollóházi Edit

Téma:
VÍZ és EGÉSZSÉG
VÍZ, mint a kulturális örökségünk része

A 2010/2011-es tanév első játszóházát a Comenius programhoz szorosan kapcsolódva szerveztük meg.

Célunk volt, hogy a gyerekeket a víz előfordulásának/hasznosításának változatosságával megismertessük, tartsák szem előtt ezen természeti kincsünk védelmének fontosságát, ismerjék meg népünk kultúrájának vízzel való kapcsolatát, változatos megjelenítését (dalok, festmények stb…)

Mindezeken túl a programokat úgy állítottuk össze, hogy kiemelt szerephez jusson a víz egészségmegőrző szerepe.

Programjaink voltak:

A magyar népmese napja a Comenius program keretében

Felelős: Antal Adrienn

A program ideje: 2010. szeptember 30.

A program célja: A tanulók ismerjék meg a víz szerepét az irodalomban. A gyerekek különböző magyar népmesék, mondák megtapasztalása mellett, találkozzanak a mesei vízi világgal, halászattal is. Az első és második osztályosok oldottan élvezzék az ehhez kapcsolódó játékokat, díszes termeket, ahol igazi mesevilágban érezhetik magukat. A harmadikosok és negyedikesek ismerjék fel a mesékből adódó bölcsességeket, vonják le a tanulságokat.

A Comenius projektben „A víz, mint a nemzeti és nemzetközi kulturális örökség része; dalok, hagyomány, irodalom” (Wasser-Teil des nationalen und internationalen Kulturerbes; Lieder, Brauchtum, Literatur) témakörhöz kapcsolódik.

A 2010/11-es tanév programjai elkezdődtek ....

2010. szeptember 10.

Téma: Környezetünk vizeinek megismerése (Rákos-patak vizének vizsgálata)

 

Comenius másodszor

Iskolánk a Tempus Közalapítvány által meghírdetett Comenius - Iskolai együttműködés alprogramra sikeresen pályázott. A program negvalósításának ideje: 2010-2012.

Téma: Unser Wasser: gemeinsame Lebensquelle, gemeinsame Verantwortung! Vizünk: Közös életforrás, közös felelősség!

A programban résztvevő városok (országok)

Miesbach (Németország)

Schwaz (Ausztria)

Tokat (Törökország)

Athén (Görögország)

Budapest (Magyarország)

Első projekttalálkozó: 2010. november 8-12. Miesbachban