Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

„Víz a városért, város a vízért”

 

Comenius program dokumentálása
 
Címe:                    „Víz a városért, város a vízért”
 
Ideje:                   2011. március 19.
 
Felelőse:            Páczay Sándorné
 
Célja:                    Játékos feladatokon keresztül megmutatni azt, hogy bár sokszor észre sem vesszük,
                               de szinte minden pillanatunkban kapcsolatba kerülünk a vízzel. Természetes, hogy
                               van, élvezzük, de nem értékeljük kellőképpen.
 
Kapcsolódása a Comenius projekthez:
                               Vízfelhasználás, vízvédelem, víztakarékosság, a víz, mint a szépség és az élet forrása
 
Előkészületek: A Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Állat és Növénykert honlapjának tanulmányozása
                               kapcsolatfelvétel az adott intézményekkel.
 
Folyamatok:      3 (5 osztály) évfolyamból 4-4 tanuló kiválasztása, szülők értesítése, várható program
                               közös megbeszélése
 
A programban érintett tanulók:
                               20 fő (8 fő ötödikes,8fő hatodikos, 4 fő hetedikes)
                               Halmos Judit és Páczay Sándorné tanárokkal kiegészülve.
 
Program várható eredményei:
                               Tudatosabb környezeti magatartás, a vegyes csapat segíti a kapcsolat felvételt a
                               különböző évfolyamok között.
 
Tervezett és várható produktumok:
                               Vízőrző igazolvány megszerzése a tesztlapok kitöltését követően, „verskészítés”
                               az programról
 
Értékelés:           Hasznos, érdekes és tartalmát tekintve értékes, program volt. Nagyon jó hangulatban
                               telt, ez látható a csoportképen is.