Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

A 2010-12-es COMENIUS PROJEKT ÖSSZEGZÉSE

 

Projektünk témája a víz, mint közös életforrás, közös felelősség.
 
Célunk az volt, hogy a projektben részt vevő iskolák tanulói a vízről, mint természettudományos és kulturális jelenségről ismereteket szerezzenek, illetve a már meglévőket bővítsék, valamint megismerjék az egyes országok vízzel kapcsolatos problémáit és szükségleteit. A két év során a tanulók betekintést nyertek az alábbi témakörökbe: a víz, mint a nemzeti és nemzetközi kulturális örökség része, szerepe a gazdaságban és a kereskedelemben, a víz, mint korlátozott és sebezhető forrás, a víz mint élettér.
 
Kiemelt célunk volt, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan bánjanak tudatosan és óvó módon a vízzel.
A fenti témákkal mindegyik ország foglalkozott, természetesen az egyes területeket a saját szemszögéből és anyanyelvén megközelítve.
 
A tevékenységek sokoldalúak, sokfélék voltak. Diákjaink meglátogattak vízi erőművet, víztározót, szennyvíztisztítót, gyógyfürdőket, azok forrásait. Különböző fizikai és kémiai kísérleteket végeztek, folyó és állóvizek minőségét vizsgálták, a vízben és víz mellett élő növény- és állatvilágot tanulmányozták, játékos foglalkozásokon, játszóházakon, témanapokon interaktív foglalkozásokon vettek részt. Felvételeket készítettek, élményeiket feldolgozták rajzokban, plakátok, prezentációk, kiállítások, stb. formájában. Több, a vízhez kapcsolódó mesét, színdarabot adtak elő. A népi hagyományokat felelevenítve vízhez kötődő népdalokat, mondókákat, szólásokat, közmondásokat gyűjtöttek. Zenéltek a vízről, vízzel, vízi hangszerekkel. A sport sem maradt ki. Vízi váltóverseny, evezés színesítették a programot.
A felsorolt tevékenységek az elmúlt két évben az iskolák (Magyarország, Németország, Ausztria, Görögország, Törökország) egész életét átszőtték.
Néhány témát pl. a vízzel kapcsolatos problémák és ezek lehetséges megoldásai, éves csapadékmérés, statisztika a vízfelhasználásról, mindegyik ország feldolgozott és a kapott eredményeket a projekttalálkozók során bemutatta egymásnak. Voltak olyan feladatok, melyeket mindannyian az iskola arculatának megfelelően közelítettünk meg, pl. naptár, jeles ünnepek, ehhez kapcsolódó játszóházak, kézműves foglalkozások. 
Mindezek rengeteg alkalmat adtak a partnerekkel való közös gondolkodásra és tapasztalatcserére. A feladatokat rendszeresen egyeztettük és megbeszéltük a folyamatokat, ehhez legnagyobb segítségül az internet szolgált, mellyel a leghatékonyabban tudtunk a partnerekkel kommunikálni. A projekttalálkozókat sikerült úgy tervezni és megvalósítani, hogy mindegyiken az összes partner részt tudott venni, így lehetővé vált a résztevékenységek egyeztetése, a találkozókig elvégzett munka megbeszélése, bemutatása, értékelése, valamint a következő időszak tervezése.
 
A közös tevékenység meghatározó része volt a digitális és az ezzel párhuzamosan készített nyomtatott képes szótár elkészítése, mely egyben a projektproduktum is.
Sikerült a tanulókban tudatosítani, hogy a víz közös kincsünk, közös felelősségünk, mellyel tudatosan kell bánni. Ami ma még természetes, az holnap veszélyben lehet, ha kellőképpen nem óvjuk és hozzáállásunkon, gondolkodásmódunkon nem változtatunk. 
 
Nagy eredménynek tekintjük a fentieken túl, hogy a két év során a teljes tanulói közösséget, szüleiket és a tantestület minden tagját sikerült bevonni a projektbe, s emellett külső partnerek is közreműködtek, illetve betekintést kaptak az iskolákban zajló eseményekbe.
A záró projekthetet és az ünnepélyes záró estet a Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Budapest) rendezte.
A két év alatt a partnerek között kiváló együttműködés és a nagyon jó munkakapcsolat mellett sok-sok barátság alakult ki mind a pedagógusok, mind a tanulók között.
 
Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon tartalmas és sikeres projektet zártunk.

I am in EST! / Megtalálsz az EST-n! www.europeansharedtreasure.eu/ és www.europeansharedtreasure.eu/search.php