Hitoktatás

Az egyházak által szervezett hittanoktatáshoz minden évfolyamon az órarendben biztosítunk lehetőséget.

Tisztelt Szülők! 

Március első felében- a honlapon meghirdetett időpontban -  lehetőséget biztosítunk arra, hogy  az egyházi jogi személyek meghatalmazott képviselői tájékoztatást adjanak az érdeklődő szülőknek arról, hogy a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.
Az előzetes felmérés illetve a szülők nyilatkozatai alapjánintézményünkben a 2023/24. tanévre a következő egyházi jogi személyek szervezik meg a hit- és erkölcstan oktatását:
 
  • katolikus hit- és erkölcstan oktatás: 
Herminamezői Szentlélek Plébánia
1142 Bp., Kassai tér 2.  telefon: 252 1359
Pajor András, plébános
 
  • református hit-és erkölcstan oktatás
Bp.-Zugló Református Egyházközösség
1149 Bp., Limanova tér 9-11. telefon: 251 3447
Szőke János, lelkipásztor
 
  • evangélikus hit-és erkölcstan oktatás
Zuglói Evangélikus Egyházközösség
1147 Bp., Lőcsei út 32. telefon: 42200637
Tamásy Tamás, lelkész
 
A leendő első osztályos tanulók szülei  a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak az etika (erkölcstan)/ hit- és erkölcstan oktatásról. 
Az etika (erkölcstan)/hit- és erkölcstan óra választása a törvényi előírások szerint egész tanévre szól, a döntést tanév közben nem lehet megváltoztatni.
A felsőbb évfolyamosok felmérése megtörtént. Kérjük, hogy ezen igényeknek megfelelően válasszanak majd tankönyvet a tankönyvrendeléskor. 
 
 
 
Molnár Márta
intézményvezető