Iskolai dokumentumok

Házirend

Szervezeti és Működési szabályzat

Szakmai Alapdokumentum

Szülői kérdőív eredménye

Tanári kérdőív eredménye

Tájékoztató a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

A 2018. február 16-i intézményi tanfelügyelet eredménye és annak alapján a vezető intézkedési terve

Kompetencia- és teljesítményalapú helyi értékelési rendszer

Panaszkezelési szabályzat 2019

Igénybejelentő az étkezés típusáról és a térítési díj befizetés módjáról

Adatkezelési hozzájárulás

NYILATKOZAT normatív kedvezmény igénybevételhez

Pedagógiai program 2020 I. rész (nevelési program, helyi tanterv)

Pedagógiai program 2020 II. rész (tantárgyak tanterve)

Kikérő igazgatónak címezve

Házirend mellékletének módosítása 2022. szeptember 26.

DSD szülői értekezlet 2022-23

Hajós Alfréd Alapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázat (pdf)

Hajós Alfréd Alapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázat (word)

Vezetői és intézményi önértékelés kérdőívek összesítő

Tanszerlista a 2023-24-as tanévre

Tartós tankönyvek a 2023-24-es tanévre

A 2023. május 23-i intézményi tanfelügyelet eredménye és annak alapján a vezető intézkedési terve

Kérelem a délutáni testnevelésóra alóli felmentéshez DOC

Kérelem a délutáni testnevelésóra alóli felmentéshez PDF

GDPR - Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelés adatlap 2023

6. évfolyam továbbtanulás és diákcsere-szülői értekezlet

Közzétételi lista 2023-24

Tankötelezettség külföldön való teljesítése

Vezetői program