A magyar-német két tannyelvű program

Alapelvek

A tanulók első évfolyamtól heti öt órában (tehát minden nap) tanulják a németet, mint idegen nyelvet. Az órák csoportbontásban folynak.
Ezt egészíti ki a német nyelven tanított tantárgyak oktatása.
Német nyelven, ill. két nyelven tanított tantárgyak:felmenő rendszerben a 2020/2021. tanévtől
  • első évfolyamon: rajz, ének, technika
  • második évfolyamon: rajz, ének, technika
  • harmadik évfolyamon: rajz, ének, környezetismeret
  • negyedik évfolyamon: rajz, ének, természetismeret
  • ötödik évfolyamon: célnyelvi civilizáció, természettudomány történelem
  • hatodik évfolyamon: célnyelvi civilizáció, természettudomány, történelem
  • hetedik évfolyamon: célnyelvi civilizáció, földrajz, történelem
  • nyolcadik évfolyamon: célnyelvi civilizáció, földrajz, történelem
 

Az oktatásról

A magyar-német két tannyelvű program iskolánkban 1989-ben indult. A cél az volt, hogy a gyerekek az anyanyelv elsajátításához hasonlóan minél korábban elkezdjék a német nyelv tanulását.
A 6-7 éves gyerekek életkori sajátossága a kíváncsiság, a nagyfokú tanulási kedv, és a közlési kényszer. Mindez megfelelő feltételeket nyújt a korai nyelvtanuláshoz. Számukra a tanulás is csak egyfajta játék, ezért a program legfőbb alapelve a játékosság. A nyelvi elemeket a gyerekek konkrét tevékenységeken keresztül ismerik meg. A nyelvi órák rendszeres kísérői ezért a mozgás, zene, ritmus, tánc és a manuális tevékenységek.
A gyerekek csak hallás után tanulnak, az óravezetés kizárólag német nyelven folyik.
Az 1-2. osztályban folyó játék-beszélgetés órákon a fő feladat a beszéd, bő szókincs megteremtésével.
Az írás-olvasás, a nyelvtanítás kezdeti szakasza a 3-4. évfolyamokon folyik. Az alapozó szakaszban elsajátított szókincset tovább bővítjük, szóbeli és írásbeli szövegalkotást is tanítunk. Továbbra is legfontosabb célunk, hogy német nyelven beszélni tudó tanulókat képezzünk.
A felső tagozaton a nyelvtudás megszilárdítása a cél. A nyolcadik évfolyam végére a B1-es szintű  nyelvtudás megszerzése az elvárás. A sok éves gyakorlat,  németnyelv-tanításunk korszerűsége meg is hozza a várt eredményeket. 8. osztályban a két tannyelvű programban résztvevő tanulóink nagy része sikeres B1-es nyelvvizsgát tesz (nemzetközileg elismert DSD I. komplex német nyelvvizsga). Ez komoly kihívás és megmérettetés a végzősöknek. Legtehetségesebb tanulóink 8. évfolyam végén, illetve az azt követő hónapokban B2-es szintű komplex német nyelvvizsgát tesznek le.
A célnyelvi mérés eredményei 
2014 óta kerül sor a két tanítási nyelvű iskolák célnyelvi mérésére, amelynek elsődleges célja az, hogy megvizsgálják, a 6. évfolyamos tanulók milyen arányban érik el az A2-es nyelvi szintet, 8. évfolyamon tanulók pedig a B1-et. A tesztfeladatok az olvasott szöveg értését, a hallott szöveg értését és az íráskészséget mérték mindkét évfolyamon. A szinteknek való megfelelés alsó határa a 60% volt.

 

 
2015/16.
2014/15.
2013/14.
6. évfolyam átlagteljesítmény
80%
87%
79%
8. évfolyam átlagteljesítmény
87%
92,5%
85%
Nem felelt meg a 6. évfolyamon
14%
2 %
16 %
Nem felelt meg a 8. évfolyamon
5%
0%
7%

 

 A 2017. évi célnyelvi mérés eredményét a csatolmányban tekinthetik meg.
 
A 2018. évi célnyelvi mérés eredményét a csatolmányban tekinthetik meg.
 
A 2018/19. tanév célnyelvi mérésének eredménye:
 
6. évfolyam átlagteljesítménye: 92%, nem felelt meg az A2-es szintnek 6. évfolymon: 0 %
8. évfolyam átlagteljesítménye: 85 %, nem felelt meg a B1-es szintnek a 8. évfolyamon: 0,45 % (2 fő)
 
A 2019/20. tanévben a célnyelvi mérésre a járványhelyzet miatt nem került sor.

A 2020/21. tanév célnyelvi mérésének eredménye:

6. évfolyam átlagteljesítménye: 80%, nem felelt meg az A2-es szintnek 6. évfolymon 7 tanuló, 12 %

8. évfolyam átlagteljesítménye: 87 %, Minden tanuló megfelelt a B1-es szintnek a 8. évfolyamon.