Napközi alsó és felső tagozaton

A szülők igényei alapján napközis, ill. felsőben tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A tanórán kívüli időben a feltételek folyamatos javításával igyekszünk biztosítani a tanulók kulturált, nyugodt étkezését, a mindennapi levegőzést, mely egészséges fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Koordináljuk a gyerekek délutáni elfoglaltságait (pl. mindennapos testnevelés, szakkör, sportkör, zenetanulás, úszásoktatás, tanfolyamok stb.).

A tanulási idő védett, alatta a tanulókat kihívni, elvinni nem lehet (L. házirend). A napközis nevelők elsődlegesen a házi feladatok mennyiségét ellenőrzik, de időnként minőségileg is átnézik a tanulók munkáját. Hozzájuk tudnak fordulni azok a gyerekek, akik megakadnak a tanulásban, vagy bizonytalanok valamiben.

A napközis nevelők szoros kapcsolatot tartanak az osztályban tanítókkal, mely a nevelő-oktató munka megerősítését szolgálja.

A napközi és tanulószoba fontos helyszíne a közösségfejlesztésnek, itt több lehetőség adódik a tanulók neveltségi szintjének emelésére. Ezért is fontos az együttmunkálkodás kialakítása a különböző foglalkozásokon, rendezvényeken. (Pl.: kézműves foglalkozás, évszakok szerinti / tematikus játszóházak, színház-és mozi látogatás, állatkerti séta stb.) Az éves munkatervünkben foglaltak szerint hagyományőrző programokon is részt vehetnek tanulóink, mint pl. Luca-napi és gyermeknapi vásár, Mikulás, táncház stb.

 

Étkezési lehetőség

Ebédlőnkben az étkezési lehetőséget mindazon tanulók részére biztosítjuk, akik ezt igénylik.