Tájékoztató májusi ebédrendelésről

Tisztelt Szülők!

A májusi ebéd megrendelésével kapcsolatosan a következő fontos információról tájékoztatjuk Önöket.

A márciusról még általában 7 nap jóváírandó lemondás maradt. Ezért az előző havi rendeléshez hasonlóan a május havi étkezéseket is a Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskolában központilag rendeljük minden iskolánkban étkező tanulónk részére.
Így a márciusi lemondások teljesen jóváírásra kerülnek.
FONTOS, hogy a május havi étkezés megrendeléséhez az alábbi adatokat legkésőbb április 14-ig szíveskedjenek elküldeni részünkre:

- tanuló neve:
- tanuló osztálya:
- májusi étkezés befizetési módja:     csekken  vagy  átutalással kérem

- étkezési napok megadása:             teljes hónap  vagy  dátumok
- kért étkezési típus:

Az Önök által megküldött adatok alapján április 19-én, hétfőn fogjuk kiosztani az ebéd számlákat. A számla befizetését igazoló bizonylatot legkésőbb április 25-ig kérjük megküldeni az etkezes.zugloihajos@gmail.com e-mail címre.

Nagy Lászlóné                                                                        Bors Dorottya

gazdasági ügyintéző                                                        pedagógia asszisztens