Irodalom projekt a 6. évfolyamon

Házi olvasmányaink feldolgozásához szívesen választunk változatos formákat, modern módszereket, s mivel a gyerekek itt kreativitásukat, egyéni érdeklődésüket is megmutathatják, ezért minden ötletet, alkotást elfogadunk és osztályszinten bemutatunk.
Ebben a tanévben december elején került sor, irodalmi projektnap keretében Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének feldolgozására.
A gyerekek a művet október elejétől kezdve, részekre bontva olvasták el, erről feladatlapokat töltöttek ki, így a projektnapon lehetett azzal foglalkozni, ami a gyerekeket legjobban megfogta, leginkább érdekelte a regénnyel kapcsolatban.
Korábban irodalomórákon megismerkedtünk Gárdonyi Géza életével, a történelmi regénnyel, a nyelvünkben jelen lévő török jövevényszavakkal, majd kíváncsian vártuk, melyik csoport mit fog bemutatni azon a napon, amikor tanítási órák helyett végig erre az egy témára figyelhettünk.
Voltak, akik kvízt készítettek; a gyerekek informatikai tudását is kamatoztatva volt Kahoot- vetélkedő; csoportosítottuk a szereplőket a Wordwall alkalmazás használatával, elkészült az egri vár mézeskalácsból, majd hozzá kapcsolódva ki kellett találni a vár részeit egy Learning Apps-es játékban.
Három csoport is forgatott kisfilmet, amelyben a regény néhány jelenetét dolgozták fel, jelmezekkel, zenével, „igazi” színészi teljesítménnyel.
Két fiúcsapat is Minecraft-játékot készített az Egri csillagokból, egy másik csapatnál pedig egy szabadulószobából kellett megmenekülni a kérdések helyes megválaszolásával.
Egy ilyen napon az a varázslatos, hogy a gyerekeket elbűvöli a többiek teljesítménye, önfeledten tudnak részt venni a többiek által kitalált és elkészített játékban, feladatban, vetélkedőben. Ilyenkor megtanulják értékelni saját maguk és mások munkáját.
Miután minden csoport alkotásait megtekintettük és értékeltük, mozivá alakult át a tanterem, és megnéztük az eredeti, (1968-as) film digitálisan felújított változatát.
Azt hiszem, mindenkinek élmény volt ez a nap, jó volt kicsit „kiszállni” a hagyományos keretekből, s remélem, hogy a regény ilyen formában való feldolgozása emlékezetes marad minden hatodikos számára.

Kerekes Zsomborné Hargitai Szilvia
a 6.b osztályfőnöke és magyartanára