János vitéz-témanap

2021. febr. 8-án és 11-én került megrendezésre az 5.a és 5.b osztály számára tervezett János vitéz-témanap.

Az 5. évfolyamos tanulók irodalomórákon már hosszabb ideje Petőfi Sándor János vitéz c. elbeszélésével foglalkoztak, így a témában mostanra jártasságot szereztek. A témanap azzal a céllal készült, hogy a gyerekek változatos feladatokon keresztül még inkább elmélyülhessenek a műben.

A feladatok különböző kompetenciaterületeik fejlesztését célozták, egyúttal jó hangulatot és az együttműködés motivációját is biztosították. Mindkét osztályban csoportmunkára épült a témanap. A Komplex Instrukciós Program (KIP-módszer) elvei szerint felépített tanórákon a csoportok különböző szövegtípusokban alkothattak, majd reflektáltak egymás és önmaguk munkájára. Az egyénre szabott feladatok a differenciálásra is lehetőséget biztosítottak. Az 5.a osztályban ezután activity játék és állomásokra bontott feladatok követték egymást, amelyek kapcsán tartalmi, stilisztikai és szókincsbeli ismereteiket kellett mozgósítani. Az 5.b osztály csapatai Kahoot-vetélkedővel mérték össze tudásukat. A nap végén megtekintettük Jankovics Marcell János vitéz c. művészi animációs filmjét, amelyet összehasonlítottunk Petőfi művével.

A témanap tartalmasságával és sokszínűségével színt vitt az 5. évfolyamosok téli mindennapjaiba.

Vargáné Stefán Erika magyartanár, humán munkaközösség-vezető