Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

Általános tájékoztató gyógytestnevelésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskolában, a 2016/2017 tanévben is lesz lehetőség GYÓGYTESTNEVELÉS ÓRÁRA beiratkozni:
2016.09.12-én hétfőn, 14.00-17.00 óra között
A beiratkozáshoz szükséges:
-         Orvosi beutaló, ha lehetőség van rá minél frissebb (részletes diagnózissal). A beiratkozás ennek hiányában is kötelező. Az orvosi szakvéleményt rövid időn belül pótolni kell.
-         Ha az orvosi vizsgálat eredménye alapján valamely tanulót felmentenek a gyógytestnevelés óráinak látogatása alól, az erről szóló igazolást a beiratkozás időpontjában kötelező bemutatni.
Amit a beiratkozásnál megkapnak:
     Gyógytestnevelési Tájékoztató Füzet:
1.     melyet a szülőnek, és az osztályfőnöknek is saját kezű aláírásával el kell látnia az arra megjelölt helyen. A Gyógytestnevelési Tájékoztató Füzet arra szolgál, hogy itt tájékoztassuk a szülőt illetve az iskolát a tanuló helyzetéről, a hiányzásokról, stb. vagyis a kapcsolatot tarthassunk.
2.     Ezt a füzetet ki kell tölteni és minden órára magával kell a tanulónak hoznia.
3.     A tanuló személyi adatait tartalmazó kis kártya, melyet a következő foglalkozásra szintén kitöltve magukkal kell a tanulóknak hoznia. OM SZÁM megadásával!!!!
4.     Tájékoztató az úszásoktatással kapcsolatban, melyet kitöltve és aláírva a tanulóknak a következő órára vissza kell hoznia.
 
    A beiratkozásnál tájékoztatjuk, hogy a tanulók melyik csoportba fognak járni, és hogy a csoport foglakozása milyen időpontban lesz megtartva.
     A gyógytestnevelés foglakozás 3 óra egy héten, melyből két óra kötelező tornatermi óra és egy óra kötelező úszásóra.
     Az óra a mindennapos testnevelés egy részét is képezheti, heti két órában.
Azokat a tanulókat is szeretettel várjuk a beiratkozásnál, akik óvodai kereteken belül is jártak gyógytestnevelésre.
Ha bármi kérdésük van, kérem forduljanak hozzám bizalommal.
Elérhetőségemet a titkárságon megtalálják.
Budapest, 2016. augusztus 30.
                                                          Üdvözlettel: Pala Anita

             Gyógytestnevelő