Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

Szülői tájékoztató hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről

 Tisztelt Szülők!

2019. március 4-én tájékoztató napot szerveztünk, melyen az egyházi jogi személyek meghatalmazott képviselői tájékoztatást adtak az érdeklődő szülőknek arról, hogy a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.
A korábbi szülők nyilatkozatai alapján intézményünkben a 2019/20. tanévre a következő egyházi jogi személyek szervezik meg a hit- és erkölcstan oktatását:
 
· katolikus hit- és erkölcstan oktatás:
Herminamezői Szentlélek Plébánia
1142 Bp., Kassai tér 2.  telefon: 252 1359
Pajor András, plébános
 
· református hit-és erkölcstan oktatás
Bp.-Zugló Református Egyházközösség
1149 Bp., Limanova tér 9-11. telefon: 251 3447
Szőke János, lelkipásztor
 
· evangélikus hit-és erkölcstan oktatás
Zuglói Evangélikus Egyházközösség
1147 Bp., Lőcsei út 32. telefon: 42200637
Tamásy Tamás, lelkész
 
A leendő első osztályos tanulók szülei  a beiratkozás alkalmával nyilatkoznak az etika/hit- és erkölcstan oktatásról.
Az etika/hit- és erkölcstan óra választása a törvényi előírások szerint egész tanévre szól, a döntést tanév közben nem lehet megváltoztatni. (Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.)
Kérjük, hogy a tankönyvrendeléskor (kb. április vége) figyeljenek arra, hogy a megfelelő etika-  illetve hittankönyvet válasszák ki.
 
Bp., 2019. március 18.

Tisztelettel:
 
Molnár Márta
intézményvezető