Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

Hajós Alfréd Alapítvány

         
Az alapítás éve: 1991

Az alapítvány célja:

Az alapítvány olyan európai műveltséget megalapozó általános és specializált nevelést, oktatást nyújtó iskola megalapozását és megvalósítását tűzi ki célul, amelyben a tanítványok fejlesztése a szülők, az alapítók, valamint az iskola pedagógusainak és tanulóinak harmonikus együttműködésén alapul.

Mindezek érdekében az alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységeivel (a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pontja szerint: „közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez”) támogatni kívánja:

·         az iskola korszerűsítésére, és fejlesztésére irányuló elképzelések megvalósítását,

·         az iskola eszköztárának általános fejlesztését és korszerűsítését,

·         a többnyelvű oktatás személyi- tárgyi feltételeinek megteremtését, illetve bővítését,

·         a művészeti- és sporttevékenységet,

·         elő kívánja segíteni a család és az iskola nevelésének összhangját,

·         ösztönzi és támogatja a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését elősegítő ötletek
          megvalósítását,

·         iskolai rendezvények (pl. megemlékezések, évfordulók, ünnepek) megvalósítását,

·         kulturális, és szabadidős intézmények látogatását (pl. belépőjegyek vásárlása, utazási költségek biztosítása),

·         német partneriskolákkal való kapcsolattartás támogatását,

·         tanulmányi, és egyéb versenyek megszervezését, lebonyolítását, illetve az azokon való részvételt (pl. nevezési díjak,           kísérőtanár biztosítása, terembérlet),

·         projektnapok megvalósítását (pl. Föld napja, Mikulás)

·         iskolai honlap létrehozását, fejlesztését, működtetését,

·         a diákok, és a tanárok jutalmazását,

·         tanszerek vásárlását.

Az alapítvány adószáma: 19670216-1-42

Számlaszám: 11714006-20264808

A célok megvalósítása érdekében várjuk felajánlásaikat, melyeket postai befizetéssel vagy a fenti számlaszámra átutalással tudnak teljesíteni.

Hajós Alfréd Alapítvány Posta Csekk (minta)
(Csekkhez az iskola portáján, ill a titkárságon lehet hozzájutni.)

 

Kérjük, hogy adójuk 1%-át is ajánlják fel az iskola alapítványa részére. Köszönjük.

A kuratórium tisztségviselői, tagjai határozatlan időtartamra:

Elnök:                         Hosszúné Bartha Etelka

Alelnök                       Husztikné Cserháti Krisztina

Tagok:                        Alexáné Topál Katalin

                                  Dr. Kollarik Tamás

                                  Molnár Márta

                                  Ulicsák Péter

A felügyelő bizottság tisztségviselői, tagjai határozatlan időtartamra:

Elnök:                         Scheiling Tamás

Tagok:                        Pálinkás László

                                  Rákóczy Boglárka

Az alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek a kuratórium elnökétől. Időpont egyeztetés az iskolatitkáron keresztül lehetséges.

Minden év zárása után a gazdálkodásról tájékoztatjuk a szülőket az iskolai honlapon keresztül.

 

-->
CsatolmányMéret
csekk2.png378.81 kB