Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola
Magyar
Magyar
Német
Német
Diákhonlap
Videók
 

Mérések, értékelések, versenyek a tanév során

A 2018/19-es tanév tervezett versenyeiről, illetve a mérésekről, vizsgákról a lenti táblázatokból tájékozódhatnak

  Tanulmányi versenyek (melyekre tanulókat felkészítünk)
A házi versenyek lebonyolítása után- amennyiben megrendezésre kerülnek- részt vesznek tanulóink a kerületi, területi, illetve egyéb versenyeken. Ezekre tanítványinkat felkészítjük. Több verseny meghirdetése év közben történik, ezeket mérlegeljük, és ennek megfelelően készítjük fel tanítványainkat.

Az EMMI által támogatott versenyek, amelyeken iskolánk tanulói érszt vesznek:

- "Szép Magyar Beszéd" Kazinczy-verseny az 5-8. évfolyamos tanulóknak

- a Diákolimpia versenyei

Nyári táborok - A táborokba jelentkezés az iskolai faliújságokon és a honlap aktuális híreiben megtalálható kiírás szerint történik.

 

Tervezett versenyek a 2018/19-es tanévre

  

Mérések, vizsgák
szint - megnevezés
időpont
évfolyam
terület
felelős
Országos
 
DIFER-adatszolgáltatás az érintett tanulók számáról az Oktatási Hivatalnak.
Tanulók vizsgálata DIFER-rel.
2018. október 26-ig
 
2018. nov. 30-ig
1.
képességvizsgálat
Szabóné Kiss Györgyi,
 
elsős osztályfőnökök
Kompetencia-mérés
2019. máj. 29.
 
6.,8.
olvasás-szövegértési és matematikai alap­készségek fejlődése (írásbeli)
Szabóné Kiss Györgyi
Célnyelvi mérés
2019. május 15.
6. és 8.
német, KER A2 il­letve B1 nyelvi szint
Szabóné Kiss Györgyi
A tanulók fizi­kai állapotának és edzettségé­nek vizsgálata
2019. január 9. és 2019. április 26. között, a mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.
5-8.
a tanulók fizikai ál­la­potának és edzett­ségének vizsgálata (gyakorlati)
testnevelők
DSD –Pilotprüfung
2019. február
7. osztályokból 2-3 csoport (2-2 fő)
demonstráció a 8. évfolyamnak a vizsga menetéről
Bata Heidi, Kocsisné Szabó Ildikó, Vargáné Stefán Erika
DSD I. (nem­zet­közi német nyelvi mérés)
2019. márc. 14.
2019. február 28. – április 14.
8.
B1-es német nyelvi szint (írásbeli, szóbeli)
Juhászné Bóka Szilvia
Iskolai mérés
 
német nyelvi tantárgyi mérés
2019. máj.
4. évfolyam
A1 –es német nyelvi szint (írásbeli)
Krasznainé Márk Ágota
német nyelvi tantárgyi mérés
2019.
(írás­beli) és (szóbeli)
6. évfolyam
A2 –es német nyelvi szint (írásbeli, szóbeli)
Kocsisné Szabó Ildikó
német nyelvi tantárgyi mérés
2019.
(írás­beli) és (szóbeli)
7. évfolyam
A2 + B1 –es német nyelvi szint (írásbeli, szóbeli)
Vargáné Stefán Erika
magyar
2019. június
2. és 4. évfolyam
hangos olvasás mérése (szóbeli)
Molnár Márta
magyar
félévkor és év végén
1-4.
az alapvető készségek mérése
Kereszturi Marianna
matematika
félévkor és év végén
1-4.
az alapvető készsé­gek mérése
Kereszturi Marianna

 


 Az előző évek gyakorlata alapján a kollégák különböző tevékenységközpontú táborokat szerveznek az igazgató engedélyével, melyre a résztvevő tanulók szülei írásban jelentkeznek.
Várható: 

  • osztrák, német nyelvi tábor
  • sporttábor ("retro" tábor)